Projectmanagement

Projectmanagement

Wij vinden het belangrijk dat bij de start van een project dat iedereen uitgaat van hetzelfde. De projectaanpak die wij hanteren rust op 3 pijlers:
1.Faseren
2.Beslissen
3.Beheersen

Bij faseren hanteren wij onderstaande schematische weergave waarin de opbrengst duidelijk naar voren zal komen per fase.

Bij beslissingen zullen we gelijk een oplossing voor het probleem bedenken en deze aan u terugkoppelen zodat het proces geen vertraging oploopt.

Bij beheersen is het belangrijk dat de grip op de gang van zaken bij elk project gewaarborgd blijft. Dit doen we door middel van de inhoudelijke activiteiten te toetsen op de volgende aspecten:
- Geld
- Risico’s
- Organisatie
- Tijd
- Informatie
 - Kwaliteit

Wanneer een aspect niet voldoet aan de vooraf gesproken norm zal er moeten worden bijgestuurd.

.

.

Uw voordelen

  • Uw eigen handen vrij zonder zorgen
  • Kwaliteit verzekerd
  • Duidelijke projectaanpak
  • Intern begrip voor het project